65 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 (สำนักงานใหญ่) 

โทร : 02-726-4559, 02-726-4749
แฟ็กซ์ : 02-726-4588